Print

In de Telegraaf over het nieuwe werken

 Afgelopen zondag 30 juli stond Gendo in de telegraaf met een interview over de arbo impact van 'het nieuwe werken'. De quote over onze innige band met een specifiek arbo bedrijf (365/Keur company) is in goede Telegraaf traditie enigzins overdreven. Arbo en ergonomie aspecten zijn echter wel een niet te missen onderdeel van nieuwe manieren van werken. Voor meer informatie over onze dienstverlening op dit gebied staat hier. Of neem contact met ons op. Klik op de afbeelding voor een hogere resolutie.

Interview SRA magazine

Voor het relatiemagazine van SRA-accountants werd Gendo geïnterviewd over haar toekomst-visie. We spraken vooral over onze ideeën mb.t. de belangrijke veranderingen die de wereld de komende 10-20 jaar te wachtten staan. De financiële crisis en de consequenties voor supermacht USA, de mogelijke impact van opensource software op de branche, de gevolgen van real-time financiële transparantie voor ondernemingen en de nieuwe rol van accountants in die toekomstige wereld. Verderop in het magazine staat een artikel over de impact van 3D printers; een van onze geliefde 'disruptive technologies'. Klik op de afbeelding of hier voor een scan in leebare resolutie.

Interview in SRA magazine

Gendo in VK-banen: Het Nieuwe Werken

Voor Volkskrant Banen werd Gendo gevraagd commentaar te leveren op het fenomeen 'Het nieuwe werken'. Voor ons eigenlijk niet zo 'nieuw' want werken los van tijd en plaats met behulp van ICT doen wij allemaal al ons hele werkzame leven. We helpen onze klanten met technologie om dit mogelijk te maken. Daarnaast werken we met de klant vooral aan de organisatie veranderingen die net zo belangrijk en veel lastiger zijn om te realiseren dan de gevolgen van een stuk techniek.

Lees het artikel online op VK-Banen of hieronder:

Het nieuwe werken vraagt om een mentaliteitsverandering

05 juli 2010 - Grace Wermenbol

Bij het nieuwe werken gaat het niet alleen om thuiswerken en je werktijden zelf invullen. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Het is vooral belangrijk een nieuwe balans te vinden. Voor leidinggevenden is dat een balans tussen controle en vertrouwen, en voor werknemers tussen werk- en privéleven.

De kantoren van de toekomst

Voor onze klant Deerns engineering deze column over de kantoren van de toekomst. Deze week te lezen in hun magazine.

Kantoor 2028

Hoe kantoren er over twintig jaar uitzien hangt af van twee fundamentele factoren. Ten eerste de technologische hulpmiddelen. Denk aan ICT-gerelateerde zaken als snelheid en kosten van computers, netwerken en opslagcapaciteit. De grootste winsten zijn technologisch te boeken door software die steeds beter aansluit bij menselijke kracht en zwakheden. Het windows-iconen-muis paradigma van Xerox is de laatste 25 jaar enorm verfijnd. Dit heeft computergebruik voor vrijwel iedereen mogelijk gemaakt maar is zeker geen eindpunt. De komende jaren zullen wetenschappelijke inzichten worden ingezet om software gebruiksvriendelijker en effectiever te maken; bijvoorbeeld kennis van menselijke cognitieprocessen en neurologie. En dan heb je nog de plek zelf; met nieuwe materialen maken we straks fijnere stoelen en bureaus én gebouwen die zo in elkaar zitten dat ze ons maximaal faciliteren in onze mentale processen.

The Office of the Future

For Deerns engineering, one of our clients, I wrote this column on the office of the future. Published this week (in Dutch) in their magazine.

Kantoor 2028

How are workplaces will look like in 20 years depends on two basic factors. One factor is the development of technology to aid us in our work. Think of all those IT-related things such as the speed and capacities of computers, networks and data storage systems. The Windows-icon-mouse paradigm developed by Xerox in the seventies has been enourmously refined over the last 25 years. This has made computers usable for almost everyone but is certainly not the end point. In the coming years scientific insights will make gadgets even easier to use and more effective. An improved understanding of human cognitive and neural processes will allow for better information-processing tools. Then there is the physical location (slowly but surely becoming less important); new materials make for better chairs, desks and ultimately an entire building specifically designed to facilitate mental work.

Deutsche grundlichkeit, ook bij privacy

In een artikel in De Pers (PDF) over de verschillen in privacy beleving tussen Nederland en Duitsland word ik genoemd als voorbeeld van iemand die voor de Duitse beleving heeft gekozen. De term 'vluchteling' is niet de mijne, protest past wellicht beter. 

How the monkey got to Mars

Last year I was asked to contribute to a book by  XS4All (PDF) about the history and future of the Internet. I decided to make some broad brush points on page 102. My colleague Menso also contributed (page 36), or here on his blog

Long ago there were some monkeys on the African savannah. It was difficult for them as they hunted other animals that were stronger and faster. Other animals could digest the dry grass and live with little water. The monkeys could do none of these things. You would think they would never survive, let alone go on to play an important role in the evolution of the Earth. That they did so is through a unique combination of two things that led to  everything else: an opposable thumb and big brains.

Separately, each of these makes little difference. Dolphins have large brains and are certainly intelligent. But without hands to apply that intelligence they cannot build complex civilizations. Chimpanzees have thumbs but lack the brains to make hand axes and build terabit optical routers. So dolphins and chimpanzees are in our zoos instead of vice versa.

Hoe een aap op Mars komt

Vorig jaar vroeg XS4all of ik een bijdrage wilden leveren voor hun boek (PDF) over de geschiedenis en toekomst van Internet. Ik besloot het wat breder te trekken op pag 102. Ook mijn collega Menso leverde een bijdrage (pag 36), of hier op zijn blog.

Lang geleden waren er wat apen op de savanne van Afrika. Ze hadden het moeilijk want andere dieren waren sterker en sneller dan zij en konden jagen. Weer andere dieren konden het droge gras verteren en met weinig water toe. De apen konden geen van deze dingen. Je zou denken dat ze het nooit zouden redden laat staan een belangrijke rol zouden spelen in de evolutie van de Aarde. Dat ze dat toch gelukt is komt door een unieke combinatie van twee dingen die alles anders maakte: een opponeerbare duim en grote hersens.

Interview 'Signaal' (Nictiz)

Voor het blad van Stichting Nictiz mochten Anne Jonkman en ik onze mening geven op de stelling: "Hackers zijn de ultieme test voor het EPD". Voor meer info over mijn visie met de problemen op het EPD zoals het momenteel wordt uitgerold in Nederland zie mijn blogpost van vorig jaar: 'Pimp my EPD'.