open standaarden

Mailwisseling Centric over Commissie ICT deel-II

Onderstaande mail is de tweede reactie in een mailwisseling met Centric die die begon naar aanleiding van mijn bijdrage aan de Tijdelijke commissie ICT. De oorspronkelijke bijdrage van 5 mei 2014 staat hier, een Engelse vertaling hier. De volledige mail van Centric zoals door ontvangen staat onder mijn reactie op deze pagina.

Geachte mevrouw Ferket, beste Noor,

Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie op mijn mail. Ik ben blij dat u op uw eigen wijze de belangrijkste punten uit mijn eerdere schrijven daarin bevestigd:

  • Centric maakt proprietary software applicaties, bij voorkeur gebaseerd op proprietary platformen en middleware;
  • Klanten van Centric die deze applicaties gebruiken worden hierdoor (vandaag gelukkig minder dan 5 jaar geleden) in hun keuzevrijheid voor platformen en middleware beperkt;
  • Centric onderhoudt commerciële relaties met de leveranciers van proprietary software;
  • Als onderdeel van deze relaties is Centric ook wederverkoper van de licenties van deze software met marge;
  • Centric heeft dus een zakelijk belang bij de echte (of beleefde) afhankelijkheid van haar klanten ten opzichte van deze leveranciers (een fenomeen dat ook wel bekend staat als 'vendor-lock');
  • Toen in 2007 Staatssecretaris Heemskerk een eerste stap probeerde te zetten om specifiek dergelijke vormen van afhankelijkheid in de publieke sector te doorbreken reageerde uw voorganger daar vooral defensief op wat leidde tot een serie aanvaringen tussen Centric en de opensource community (inclusief overheidsklanten van Centric);
  • Inmiddels levert Centric op een aantal punten het soort keuzevrijheden waar klanten, Rijksoverheid en Parlement al sinds 2002-2004 om vroegen;

Ik snap dat u bovenstaande punten liever invult als 'feature' waar ik het toch eerder als 'bug' zie. Perspectieven kunnen nu eenmaal verschillen en zolang we daar duidelijk over zijn naar alle andere betrokkenen is dat geen probleem.

Mailwisseling Centric over Commissie ICT bijdrage

Onderstaande mail is een rectie op de email die ik ontving van Centric naar aanleiding van mijn bijdrage aan de Tijdelijke commissie ICT. De oorspronkelijke bijdrage van 5 mei 2014 staat hier, een Engelse vertaling hier. De volledige door ons ontvangen mail staat onder mijn reactie op deze pagina.

Geachte mevrouw Ferket, beste Noor,

Dank voor uw mail. Wij laten geen “reaguurders” toe op onze site want dan zijn we de hele dag bezig met monitoring van- en reageren op aperte onzin en beledigingen. Uw mail is zeker niet beledigend naar mij maar bevat wel een zeer specifiek perspectief waar ik hieronder graag nader op in ga.

Ik publiceer uw mail (in zijn geheel- geen edits) en mijn reactie op mijn blog. Graag zou ik zien dat u in wederkerigheid hetzelfde doet op uw site zodat er voor alle betrokkenen (met name uw klanten) openheid is over onze uitwisseling van inzichten.

In mijn optiek is het doel van de Commissie ICT veel breder dan het bekijken van een aantal projecten en zijn deze slechts voorbeelden van een structureler probleem waar men inzicht in poogt te krijgen. Er zijn redenen om aan te nemen dat Centric op punten onderdeel van dit probleem is (zeker niet de belangrijkste veroorzaker - meer een symptoom).

Publicatie van de mijn brief is overigens gedaan in overleg met- en op verzoek van de Commissie.

Uw openingszin 'wij herkennen dat beeld niet' gaat heel subtiel volstrekt niet in op de vraag of er wellicht toch een feitelijke basis is voor mijn uitspraken. Het is mogelijk dat u oprecht niet weet wat de percepties zijn van veel van uw klanten en eindgebruikers. Maar een beetje moeite heb ik hier wel mee. Niet in de laatste plaats omdat uw voorganger Ben van Lier op een bijeenkomst in 2007 van NOiV in aanwezigheid van een flink aantal klanten verbaal nogal wild om zich heen sloeg toen deze hem kritische vragen stelden. Een aantal bezoekers was oprecht bezorgd om hem en vroeg of het verstandig was een ambulance te bellen. True story.

In de rest van deze reactie zal ik pogen hier wat duidelijkheid te scheppen, overigens vrijwel geheel op basis van publieke informatie of zaken die mij persoonlijk verteld zijn door (ex)medewerkers van Centric. Geen informatie die u dus niet al zou kunnen hebben.

Ondanks uw stellingname dat Centric in harmonie met haar tevreden klanten mooie dingen doet kom ik vaak 'klanten' tegen, meestal IT-ers werkzaam in organisaties die uw producten hebben, die helemaal niet blij zijn met Centric. Dit heeft trouwens zelden te maken met productfunctionaliteit of de implementatie van werkprocessen. Veel vaker met de technische keuzes die Centric maakt en waartoe zij haar klanten dwingt.

Een recent voorbeeld is de 'strijd' (ik citeer) met Centric die gemeenteambtenaren in Ede in eerste instantie zeggen 'verloren' te hebben over de vraag welk databaseplatform ingezet moest worden ter ondersteuning van een Centric-applicatie (link in brief). De gemeente wilde graag een ander platform gebruiken in plaats van de Oracle oplossing die 80.000 Euro per jaar kost (plus 20% 'onderhoudskosten'). Later gaf Centric toe dat dit wel kon wat dan de vraag oproept waarom dit niet al veel langer en veel actiever werd aangeboden aan lokale overheden.

Asbest & IT

<Webwereld column>

Asbest

Decennia lang zijn in de hele westerse wereld huizen gebouwd met asbest. Asbest was een betaalbaar materiaal dat sterk, slijtvast, isolerend was en bovendien uitstekende brandwerende eigenschappen had. Door al dit fijns en de lage prijs was het ideaal spul om overal voor te gebruiken. En dat deden we dan ook.

Zolang dat asbest netjes op z'n plek blijft is er niet zo veel aan de hand. Dan doet het z'n werk en is er dus geen reden om over asbest na te denken. De problemen ontstaan wanneer er iets moet veranderen, een verbouwing bijvoorbeeld. Als bij het neerhalen van een muur de asbest vrijkomt als microscopische vezels vormt het een enorm gevaar voor de gezondheid van iedereen die de pech heeft dichtbij te zijn. Inmiddels is het verwerken van asbest zeer streng gereguleerd. Ondanks die regulering vallen er door alle asbest die decennia lang in allerlei zaken zijn verwerkt nog steeds twee keer zo veel doden als in het verkeer.

Omdat de lange termijn consequenties van het gebruik van asbest zo groot zijn is het gebruik er van verboden. Dit ondanks het feit dat de oorspronkelijke redenen voor het gebruik nog steeds bestaan. Asbest is nog steeds goedkoop, sterk, slijtvast, isolerend en brandwerend. Maar toch gebruiken we het niet meer omdat we de maatschappelijke prijs te hoog vinden. Strategische en maatschappelijke redenen zijn dus belangrijker dan praktische en technische voordelen. Dat betekent niet dat alles dat ooit met asbest is gebouwd nog deze week wordt afgebroken. Wel dat we het probleem niet meer groter laten worden door asbest te blijven gebruiken. Langzaam maar zeker wordt deze erfenis afgebouwd onder streng gecontroleerde omstandigheden.

Als er gesproken wordt over IT die overheden gebruiken voor hun dagelijks functioneren lijkt het maken van onderscheid tussen strategische en operationele argumenten nog vrijwel onmogelijk. Bezwaren over de fundamentele ongeschiktheid van gesloten of in het buitenland geplaatste (en daarmee niet te controleren) systemen worden eenvoudig weggewuifd met de stelling dat 'het toch wel handig is' en 'men er nu eenmaal aan gewend is' of zelfs 'dat verdachtmakingen hierover politiek niet bespreekbaar zijn'. Allemaal citaten die in de jaren '80 ook van toepassing waren op asbest en de leveranciers ervan.

Komt een kamerlid bij de dokter...

<webwereld column>

Actieplan Heemskerk

Een kamerlid strompelt hoestend binnen bij de dokter. Er loopt bloed uit oren en neus en het linkeroog. “Dokter, ik ben daarnet lelijk gevallen en ik geloof dat ik mijn pols gebroken heb” rochelt het kamerlid. De dokter kijkt naar de pols en voelt er even aan. “Doet dit pijn?”. “Gaat wel” steunt het kamerlid. “Ik geloof dat het wel meevalt” zegt de dokter, “Ik kan vandaag helaas geen röntgenfoto maken want het digitale röntgenapparaat doet het vandaag niet.” Het kamerlid zwaait een en weer. “Het is waarschijnlijk een kneuzing, de verpleegkundige zal u een verband geven. Doet u het een paar dagen rustig aan en mocht de pols dan nog steeds pijnlijk zijn kom dan even terug”. Het kamerlid wankelt de spreekkamer uit, nog steeds bloedend uit oren, neus en oog. De dokter is al weer bezig met het dossier van de volgende patiënt, want doktoren hebben het nu eenmaal druk.

Het hierboven beschreven proces lijkt wel een beetje op de werkwijze van de Algemene Rekenkamer in de beantwoording van vragen gesteld door Kamerleden. De Kamerleden als non-experts een vraag en de Rekenkamer beantwoordt deze zonder de context van de vraag te analyseren of zich af te vragen of de genoemde symptomen wellicht onderdeel zijn van een breder probleem. In het net verschenen rapport worden de vragen netjes beantwoordt, overigens op basis van de meest minimale data. En dat is jammer want het is juist de Rekenkamer die de mogelijkheid heeft zelf vast te stellen dat er wellicht een vraag achter de vraag zit. In plaats van een discussie te houden over 88 miljoen euro aan licentiegelden (minder dan 1% van de totale jaarlijkse licentiebestedingen) had de Rekenkamer ook de vraag kunnen stellen waarom dingen die in omringende landen wel kunnen niet in Nederland lukken. Is Nederland echt zo anders dan Finland, Duitsland, Frankrijk of Spanje?

Asbest is ook handig

AsbestDecennia lang zijn in de hele westerse wereld huizen gebouwd met asbest. Asbest was een betaalbaar materiaal dat sterk, slijtvast, isolerend was en bovendien uitstekende brandwerende eigenschappen had. Door al dit fijns en de lage prijs was het ideaal spul om overal voor te gebruiken. En dat deden we dan ook.

Zolang dat asbest netjes op z'n plek blijft is er niet zo veel aan de hand. Dan doet het z'n werk en is er dus geen reden om over asbest na te denken. De problemen ontstaan wanneer er iets moet veranderen, een verbouwing bijvoorbeeld. Als bij het neerhalen van een muur de asbest vrijkomt als microscopische vezels vormt het een enorm gevaar voor de gezondheid van iedereen die de pech heeft dichtbij te zijn. Inmiddels is het verwerken van asbest zeer streng gereguleerd. Ondanks die regulering vallen er door alle asbest die decennia lang in allerlei zaken zijn verwerkt nog steeds twee keer zo veel doden als in het verkeer.

Omdat de lange-termijn consequenties van het gebruik van asbest zo groot zijn is het gebruik er van verboden. Dit ondanks het feit dat de oorspronkelijke redenen voor het gebruik nog steeds bestaan. Asbest is nog steeds goedkoop, sterk, slijtvast, isolerend en brandwerend. Maar toch gebruiken we het niet meer omdat we de maatschappelijke prijs te hoog vinden. Strategische en maatschappelijke redenen zijn dus belangrijker dan praktische en technische voordelen.

Kamervragen aan Algemene Rekenkamer

Actieplan HeemskerkInleiding
De Tweede kamer heeft de Algemene Rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar de problemen en kansen aangaande de adoptie van open standaarden en opensource software voor de informatievoorziening van de Rijksoverheid. Deze blogpost is mijn bijdrage.

De vragen worden, 8 jaar en ongeveer 5 miljard euro aan licentiegelden na de eerste motie van de kamer over dit onderwerp, gesteld aan het hoogste toezichtsorgaan van het land in plaats aan de voor dit dossier verantwoordelijke ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische zaken, Landbouw & Innovatie. Voor de buitenwacht wekt dit de indruk dat de kamer niet erg onder de indruk is van de behaalde resultaten van de afgelopen 8 jaar en van mening is dat de betreffende overheidsorganisaties wel wat externe druk van een neutrale en objectieve partij kunnen gebruiken.

Ieder van de vijf vragen heeft een serie onuitgesproken veronderstellingen in zich. Voor de beantwoording van de vragen is het relevant deze onderliggende veronderstellingen te identificeren en, waar nodig, ter discussie te stellen om tot een zinnige beantwoording te komen.

Mistige wolken, van de regen in de drup?

Frank Benneker van de Universiteit van Amsterdam vraagt in zijn recente column voor NoiV wat de consequenties zijn van het snelgroeiende gebruik van cloudcomputing. De verschuiving van computer applicaties van Pc's en interne servers naar een 'dienst'  geleverd via een wereldwijd netwerk is waarschijnlijk even fundamenteel als de eerdere verschuiving van mainframe computing naar Pc's. Gezien de doelstellingen van het Actieplan Nederland Open in Verbinding lijkt cloudcomputing een makkelijke en snel in te voeren oplossing; zet alles op Google Docs en we zijn allemaal interoperabel hoor ik enthousiaste Ambtenaar 2.0 ambtenaren roepen. Maar net zoals Pc's 'bevrijding' brachten van de centrale macht van mainframe beheerders/leveranciers zitten er bij cloudcomputing wat adders onder het gras.

In december 2004 heeft de Nederlandse regering al vastgesteld dat men te afhankelijk was van dominante software leveranciers en dat deze afhankelijkheid een probleem was dat aangepakt ging worden. Het Actieplan is een eerste, heel voorzichtig, stapje in dat aanpakken.

Wie is verantwoordelijk voor het NOiV-beleid?

Actieplan HeemskerkOp 19 september is het weer Software Freedom Day. Vorig jaar was Gendo een van de hosts van de vele wereldwijde SFD-events. Van de organisatie van een van de events dit jaar kreeg ik een uitnodiging om deel te nemen aan een debatpanel. Door volle agenda kan ik er niet bij zijn maar bij deze mijn reactie op de stelling:

"Het falen van het Nederlandse open standaarden- en open source beleid is voor een groot deel te danken aan de vrije en open source wereld zelf."

Ben het op twee niveaus niet eens met de stelling:

Kroes: vendor lock-in is geldverspilling

In een recente speech gaf Neelie Kroes aan dat slecht functionerende IT-markten en hoge leveranciers-afhankelijkheid verstrekkende gevolgen heeft voor het functioneren van publieke instellingen en bedrijven in Europe. Er is veel winst te halen, zowel maatschappelijk als economisch, door sterk in te zetten op open standaarden en opensource software. 'Dat is een verspilling van publieke gelden die overheden zich niet langer kunnen veroorloven.'

Een samenvatting van de speech van Kroes staat vandaag op Computable.nl met mijn commentaar.

Het land van duizend meningen

'Nederland is helaas een land van meningen in plaats van feiten' vertrouwde Prof. Wubbo Ockels mij ooit toe na een debatpanel over de toekomst van energie in Amsterdam. Wijze woorden met verstrekkende consequenties voor technologie-debatten.

Afgelopen week mocht ik, samen met o.m. Tim Kuijk (directeur BREIN) en Arda Gerkens (SP), deelnemen aan een debatpanel over de toekomst van het auteursrecht. Om de discussie een beetje uit de economische hoek te trekken gebruikte ik het actuele voorbeeld van de door Wikileaks beschikbaar gemaakte video. Mijn punt was dat auteursrecht soms van lager belang is dan brede beschikbaarheid van maatschappelijk relevante informatie. Deze video was niet alleen online maar ook in papieren kranten en op diverse Ned 1 TV uitzendingen uitgebreid besproken dus ik ging er van uit dat dat verdere toelichting bij het aanwezige publiek niet nodig zou zijn.

Auto-immuunziekte in de varkensstal

<webwereld column>

Computervirussen en de lapmiddelen er tegen worden een steeds grotere bedreiging voor high-tech zorginstellingen. Voor een oud probleem van kwetsbare mono-cultuur bestaat een klassieke oplossing; diversiteit.

Afgelopen maandag gingen op veel IT-afdelingen de alarmbellen af. Wat aanvankelijk een virus infectie op Windows XP computers leek werd veroorzaakt door een anti-virus update van McAfee. Door de update werd een systeembestand gezien als bedreiging en maakte de beschermingssoftware het systeem onbruikbaar, een soort auto-immuun ziekte.

Documenten... maar dan anders

(Nieuwe column voor digitaal bestuur)

Hypertext Editing System Console Brown University - 1969Wat is een document? Het begon ooit als een platgeslagen stuk klei waar met een stokje tekens in werden gekrast. 8.000 jaar later werden deze teruggevonden en na jarenlange studie van archeologen kwam men tot de conclusie dat er: 'Ik krijg nog 3 geiten van jou' stond.

Via papyrus en perkament-rollen kwamen we in Europa in de 15e eeuw bij papier en massaproductie via boekdrukpersen. Ons besef van wat een document eigenlijk is wordt nog steeds in gegeven door de vorige revolutie in informatie vastlegging en distributie. Toen Pc's gemeengoed werden als instrument om documenten te maken waren de applicaties dan ook sterk gericht op het zo snel en mooi produceren van papieren documenten. Het creatieproces was digitaal geworden maar het beoogde eindresultaat was niet fundamenteel anders dan het eerste gedrukte boek uit de 1452.

Wie is hier eigenlijk de baas?

Ruim een maand geleden werd in Parijs op het Open World Forum het Nederlandse Actieplan bejubeld als visionair en waardig voorbeeld voor moderne overheden. Een overheid die op nationaal niveau actief streefde naar interoperabiliteit, leveranciersonafhankelijkheid en het lokaal besteden van publieke IT-middelen, daar konden IT-ers uit Frankrijk, Duitsland en de UK alleen maar van dromen.

Tweetup Open.Amsterdam succes!

Zojuist een geweldige Tweetup (wat is dat?) afgerond met medewerkers en geintreseerden van Open.Amsterdam. Zoals hoort bij een goede Tweetup waren er onverwacht veel mensen die elkaar veelel nog niet kenden. De praatjes waren kort en de borrel lang.

We hebben zeer veel complimenten mogen ontvangen over alles van de praatjes tot de borrel. Hier alle Tweets. Wij vonden het een zeer geslaagde avond en willen dit vaker gaan doen. Voorstellen voor leuke Tweetups bij Gendo welkom. Volg de tweets van Open.Amsterdam hier. Tweets van Gendo medewerkers staan onder hun persoonlijke pagina's. Zie ons team. Slides hier: ODF, PDF. Langere versie van presentatie met video hier.

Uitleggen en luisteren

(Onderstaande column is een toevoeging op de weergave door Computable van het gesprek tussen AFAS en Gendo van 28 juli j.l. op initiatief van AFAS CEO Bas van der Veldt)

Overgave van Prins Dipo Negoro_aan Generaal De KockZe noemen zich de Software-VOC, naar het 17e eeuwse bedrijf dat een tijdje veel winst maakte door in Azië moordend en rovend haar diverse monopolies uit te buiten maar uiteindelijk failliet ging door interne corruptie en ... een veranderende wereld van krachtige natie-staten waar ze niet langer relevant was.

In de computable word ik geciteerd dat NOiV het beleid beter moet uitleggen. Dat klopt maar er is ook een andere kant. ICT-Office en AFAS moeten beter luisteren, of in het geval van beleidsdocumenten, beter lezen. Uit de brief van Heemskerk aan de Tweede kamer van 17 sept 2007 over de doelen van het beleid:
1. vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende bouwstenen en vormen van dienstverlening van de eOverheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden;
2. verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde inzet van open standaarden en open source software;
3. bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremark en voorts bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid.

Tweetup Open.Amsterdam bij Gendo

Op 3 september 2009 houdt Open.Amsterdam haar Tweetup bij Gendo.

 

Open.Amsterdam is als eerste Amsterdamse programma actief op twitter. Wereldwijd ontmoeten twitteraars elkaar al op bijeenkomsten en borrels. De gemeente Amsterdam kan natuurlijk niet achterblijven. Daarom organiseert Open.Amsterdam op donderdag 3 september een tweetup. Een tweetup is een meetup die via Twitter is georganiseerd. Op 3 september leveren verschillende volgers van @openamsterdam op twitter een bijdrage aan de TweetUp.

Sprekers tweetup
* Brenno de Winter, journalist, over de Wet Openbaarheid van Bestuur
* Arjen Kamphuis over Open Source en Open Standaarden
* Open.Amsterdam vertelt over de ontwikkelingen binnen de gemeente Amsterdam

De tweetup wordt afgesloten met een borrel. Waar vindt de tweetup plaats?
De eerste tweetup van de gemeente Amsterdam vindt plaats in het Volkskrantgebouw(http://www.volkskrantgebouw.nl/), Wibautstraat 150, Amsterdam op het kantoor van Gendo (lift naast receptie, 1e verdieping direct rechts). Graag nodigen wij je uit om deze Tweetup bij te wonen. Inloop: 17.00 uur, start 17.15 uur. Geef even aan of je komt!

Over Open.Amsterdam
Open.Amsterdam zet zich in voor open standaarden, open source software en open werkplekken binnen de gemeente Amsterdam. Het uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid open standaarden en open source software is het manifest open overheden. Dit kent vier uitgangspunten:
1.Vergroten van de leveranciersonafhankelijkheid voor kantoorautomatisering.
2.Vergroten van de interoperabiliteit (meer gebruik van open standaarden).
3.Behoud van de bedrijfscontinuïteit.
4.Kosten neutraliteit.

Op basis van het Collegebesluit van 7 oktober 2008, waarin onder meer staat dat de open werkplek het gewenste eindbeeld is voor gemeente, zijn er een tweetal moties aangenomen die dit besluit moeten ondersteunen. Een daarvan is de aanname van motie 862 (oude motie 768*).

Motie 862 bestaat uit twee onderdelen:
1.'Bij voldoende geschiktheid van een werkplekopwaardering tussen een gesloten- of een standaard open werkplek de keuze voor een standaard open werkplek te laten prevaleren.’
2.‘Alle software die vanaf nu in gebruik wordt genomen binnen de gemeente moet werken via een standaard open werkplek.’

Discussie op NOiV LinkedIn groep

Nederland Open in VerbindingOp de LinkedIN groep van het programma bureau Nederland Open in Verbinding is een leerzame discussie aan de gang over softwareselectie en inkoop bij de overheid. Hoe de dagelijkse praktijk en legacy van de afgelopen 20 jaar te combineren met de wensen van parlement en kabinet. Geen eenvoudige klus. Vanzelfsprekend berij ik woest mijn gebruikelijke stokpaarden.

Reactie op Hans Bos van Microsoft Nederland

Hans Bos, National Technology Officer van Microsoft Nederland, schreef een reactie op mijn blogpost over het Opensource whitepaper van zijn werkgever. Hieronder mijn respons.

It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it - Upton Sinclair

Community overleg Staatssecretaris Heemskerk

Actieplan HeemskerkOp woensdag 25 februari was er een overleg tussen het programma bureau NOiV en leden van de Nederlandse opensource community. Dit overleg was mede ingegeven door een aantal mailwisselingen tussen Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) en mensen uit de community waarin zij hun zorgen uitten over de voortgang van de implementatie van het Actieplan Nederland Open in Verbinding. In het overleg werd door allen aanwezigen openlijk gesproken over de obstakels die zij zagen en wat er gezamenlijk aan gedaan kon worden. Tijdens het overleg zijn er vele concrete plannen en suggesties opgeworpen om NOiV een extra duw te geven. Voorzitter van het overleg Frans Nauta wilde dat deze ideeën in compacte vorm aan Heemskerk gepresenteerd werden zodat deze kennis kon nemen van extra mogelijkheden voor actie.

NOiV sessie met IT-studenten Alfa-college

Logo Alfa collegeOp vrijdag 13 februari gaf Gendo op verzoek van het programma bureau Nederland Open in Verbinding een gastcollege voor de IT-studenten van het Alfa-college uit Groningen. Een studenten groep maakte een studiereis naar diverse instellingen en bedrijven in Noord-Holland. Ondanks het late uur bleef de groep er goed bij en stelde slimme vragen aan mij en mijn collega's Bruce en Younass. Bruce vertelde over het werk dat hij en Younass doen bij Gendo en de rol die opensource en open standaarden daarin spelen.

De twee uren van het programma vlogen om en naderhand stonden wij nog enige tijd door te praten met docenten en studenten over de mogelijkheden om de visie achter het Actieplan ook in het onderwijsprogramma van het Afla-college te verwerken. Daarover in de nabije toekomst hopelijk meer. Slides hier vrij voor non-commercieel herbegruik onder Creative Commons.

Artikel Automatiseringsgids

Graag wijs ik op deze plek even op onderstaand artikel uit de Automatiseringsgids. Zoals jullie wellicht weten ben ik penningmeester van de OpenDoc Society en je zult begijpen dat ik volledig achter de inhoud sta. Nu maar hopen dat de politiek er ook iets mee doet!

Linuxworld - ODF-plannen kabinet te vrijblijvend

Het actieplan Nederland Open in Verbinding (Noiv) is te vrijblijvend. Het kabinet moet dwingender optreden tegen overheden om het gebruik van ODF massaler te verspreiden. Dat stelt Bert Bakker, voorzitter van de OpenDoc Society.

Noiv is een goed initiatief, maar te vrijblijvend, luidde het oordeel van Bert Bakker tijdens Linuxworld in de Jaarbeurs in Utrecht. Bakker is voorzitter van de OpenDoc Society, een belangenbehartigingsclub die pleit voor het publiek gebruik van open documentstandaarden. "Noiv is niet meer dan een actieplan. Maar alleen aandacht vragen is niet genoeg."

Nederland Open in Verbinding (Noiv) is het actieplan van de rijksoverheid om het gebruik van open source software en open standaarden binnen de overheid te stimuleren. Volgens dit plan ondersteunen rijksdiensten vanaf april 2008 ODF (Open Document Format) en gaan mede-overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) deze open standaard per 1 december 2008 voor documentcreatie en -bewerking gebruiken.

De betrouwbaarheid van GOUD

De woordvoerder van het Ministerie van Financiën is duidelijk gepikeerd door de kritische column van Michiel Leenaars, strategisch directeur van Nlnet en onvermoeibaar voorvechter van open standaarden. Naar aanleiding van de hele sage (1, 2, 3) rond het GOUD project deed Michiel een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en vroeg aan het Ministerie hem de documenten te leveren over de aanbesteding rond GOUD zodat hij zelf inzicht kon krijgen in het hoe-en-waarom van het terugtrekken van 60% van de aanbieders. Van de 122 gevraagde documenten kreeg hij er 1, en die was incompleet. De hele briefwisseling staat hier.

Presentatie afstuderen

Zoals een aantal van jullie vast al bekend zal zijn heb ik me de afgelopen maanden in het kader van het afstuderen (opleiding Informatica aan de Haagse Hogeschool) bezig gehouden met het voor Gendo ontwikkelen van een demonstratietool om de verscheidene voordelen van het OpenDocument Format over te brengen aan beslissers op het gebied van onder andere documentaire informatievoorziening.

Gisteren was de afstudeerzitting en laat ik beginnen met het goede nieuws, ik ben geslaagd!

Onder het mom van "Practice What You Preach" zijn alle gebruikte plaatjes en de presentatie zelf gelicenseerd onder een Creative Commons licentie (by/by-sa). Daarnaast zijn grote delen van de tekst die bij de presentatie hoort gebaseerd op  het artikel open standaarden dat te vinden is op de Livre wiki, ook deze tekst is gelicenseerd onder een Creative Commons licentie.

ODP | PDF

ICT-Office: pas vanaf 2007 betrokken bij open standaarde discussies?

ruim 5 miljard stuurt Nederland elk jaar naar de VS voor licentiesGeachte heer van Hintum, beste Ted,

Recentelijk zag ik in magazine van Centric een artikel van de hand van uw voorzitter Sylvia Roelofs. In het artikel worden een aantal punten uit het rapport van voor de zomer nogmaals neergezet. Aangezien ik een aantal maanden met andere zaken bezig ben geweest zag ik nu pas uw reactie op mijn collumn van 2 juli j.l.. Laat me u mijn standpunten nogmaals toelichten:

Samen spelen, samen delen

Bovenstaande uitspraak is bij ons thuis regelmatig te horen als mijn zoontje en dochtertje weer eens ruzie maken over wie met welk speelgoed mag spelen. Samen delen, het lijkt zo vanzelfsprekend maar helaas moeten we - ook als we “grote kinderen” zijn - toch vaak aan dit adagium herinnerd worden.

In het geval van alfa- en gammawetenschappers wordt de “ouderrol” deels op zich genomen door DANS, waar wij met Gendo afgelopen week met een groep van onze Train-de trainer opensource-ambassadeurs te gast waren. DANS – Data Archiving and Networked Services - is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), dat mede wordt ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Laatste bijeenkomst Train the Trainer bij DANS (Digital Archiving and Networked Services)

Door Bruce van der Kooij, vierdejaars student Informatica aan de Haagse Hogeschool en afstudeerder bij Gendo.

Donderdag was de laatste bijeenkomst van Train the Trainer, een programma opgestart door Gendo in samenwerking met NLnet om vrijwilligers op te leiden tot Open Standaarden en Open Source ambassadeurs. Over de afgelopen maanden heb ik met veel plezier een aantal van de Train the Trainer sessies mogen bijwonen. Jammer genoeg was door ziekte van Wim Verkaik, die de sessies altijd organiseerde, de opkomst de afgelopen tijd wel wat minder.

De afsluitende bijeenkomst van gisteren vond plaats in een iets andere vorm. Met dank aan Gera van ISeeTea heeft de bijeenkomst plaats gevonden bij Digital Archiving and Networked Services (DANS) in Den Haag, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat zorgt voor de opslag en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen.

De bijeenkomst werd geleid door een aantal medewerkers van DANS. Onderwerpen die bij de bijeenkomst aan bod kwamen waren: digitale duurzaamheid, archivering, open access, metadata en persistent identifiers. Een verzameling voorbij gekomen termen die ik heb genoteerd: Dublin Core, RDF, OAIS (OAI-PMH), DDI, DIDL, SRU. En een aantal projecten van DANS die zijn besproken: Easy, MIXED en Narcis.

Voor mij persoonlijk waren de discussies van technische aard, vooral die over metadata zeer interessant, zeker gezien de toepassing van RDF binnen OpenDocument v1.2

Al met al een zeer interessante en bovendien leuke afsluiting.

Software: kennis of product?

Voor het eerst spreekt ICT~Office, de brancheorganisatie van de IT- en telecomsector, zich uit over het actieplan Heemskerk. Het lezen van het deze week gepubliceerde document (PDF) is een bevreemdende ervaring. ICT~Office beklaagt zich erover dat software een politiek issue is geworden, en dat de innovatieve Nederlandse softwaresector geplaagd wordt door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) dat ze niet op de radar heeft en een Rijksoverheidsbeleid dat alleen nog maar open source wil. Dat laatste is, volgens ICT~Office, een direct gevolg van de marktdominantie van Microsoft.

Thieu Thrum: Het zijn woelige tijden

Thieu Thrum, een van de deelnemers aan het eerste TtT traject stuurde dit overzicht van actuele marktontwikkelingen:

Het zijn woelige tijden.

Steves Macbook ProVorige week kwam het nieuws dat Windows ten onder zou gaan.
"...Microsoft heeft verzuimd Windows aan te passen aan marktontwikkelingen, en dat grote hoeveelheden verouderde code en slechte beslissingen ervoor zullen zorgen dat Windows de ondergang tegemoet gaat..." in het Nederlands.

Zelfs Steve Balmer, de grote baas van Microsoft laat zich bijna anderhalf jaar na het uitkomen van Windows Vista ontvallen dat Vista toch niet helemaal je dát is. Da's uit de mond van die man net zoiets als de Paus die vloekt in de kerk:

Ook MS-Office lijdt aan dezelfde kwaal als Vista. Innovatief wordt Microsoft links er rechts ingehaald door concurrentenen er is alom kritiek op de softwarereus. Wat doet Microfsoft daaraan?

Er is echter HOOP!
Dell begon vorig jaar met de verkoop van Linux PC's. Nu, ruim een jaar na de start blijkt dat ze als warme broodjes over de toonbank gaan

Ook op kleine computers doet Linux het goed. Waar het opgeblazen loodzware Vista alleen op zware machines met veel intern geheugen redelijk loopt zie je dat Linux bloeit op kleine computers.

Microsoft die daarvan geschrokken is geeft haastig door dat de verkoop en ondersteuning van XP plotsklaps met drie jaar wordt verlengt voor goedkope laptops.

Maar, niet onder de indruk stoomt Linux (Ubuntu) gewoon door. Ook andere distributies gaan als een speer.

Er bestaat zelfs al een echte Aquarium screensaver voor Linux... :-)

En voor de nieuwste Ubuntu-linux is er op 17 mei in Amsterdam een releaseparty

Kortom, Het gaat steeds beter!

Een tevreden Linux-gebruiker  :-)

Dubbele standaarden?

Op de open standaarden / opensource nieuws site Livre.nl waar soms mijn schrijfsels ook worden gepubliceerd staat een opmerkelijk stuk door de hoofdredacteur van het Belgische IT-Professional over de verschillen en overeenkomsten tussen ODF en OOXML als 'open' document standaarden. Eerder schreef ik voor Livre een column over het verziekte verloop van het besluitvormingsproces rond de gewraakte Microsoft standaard in Geneve.

Voortschrijdend inzicht

Voor Livre schreef ik samen met Bauke Keulen van het Ministerie van Defensie (een van de Train the Trainer studenten van vorig jaar) een stuk over de praktijk van ODF iplementatie bij de Rijksoverheid. Bauke deed dit op persoonlijke titel. Ik ook maar da's niet anders dan anders. Door Bauke Keulen en Arjen Kamphuis

De invoering van het Open Document Format (ODF), zoals in het actieplan Nederland Open in Verbinding aan de overheid wordt opgedragen, verloopt via een weg van geleidelijkheid. Zo blijkt uit het artikel dat gisteren op de website van NOiV werd gepubliceerd. De publicatie is een goed initiatief om transparant te zijn in de manier waarop de overheid de invoering denkt aan te pakken. In de geest van de titel van het actieplan wordt nu maximale openheid gegeven over de praktische problemen bij de invoering van ODF, zodat gebruik gemaakt kan worden van de kennis die in de Nederlandse open source gemeenschap beschikbaar is.