Internet

Sidekick BNR digitaal

Op woensdag 4 juni was ik de sidekick bij BNR digitaal en mocht ik Herbert Blankenstein ondersteunen.

We spraken over HHB-tv, een nieuwe methode van TV-uitzendingen met allerlei additioneel oproepbare informatie/content stromen waar de NOS meer aan het expertimenteren is. Verder over het eenvoudig inbreken en overnemen van de computernetwerken die de meeste moderne auto's besturen met mogelijk specaculaire gevolgen. Als laatste over Nederlands bedrijf Selphee de makers van een nieuwe app die foto's en korter video's tot een enkel media-object maakt dat eenvoudig via social media te delen is. Ben zelf geen smartphone gebruiker maar nieuwe mediavormen leiden altijd tot onverwachte nieuwe toepassinge en kunstvormen. Ben beniewd wat er de komende maanden gemaakt gaar worden.

Luister hier de BNR stream of de MP3.

De volledige video van Motherboard over slecht beveiligde auto's hier:

BNR interview bijdrage aan ICT Commissie

Op woensdag 21mei gaf ik op BNR Radio commentaar op mijn brief aan de Commissie ICT van 5 mei.

In het gesprek gaan we vooral in op de vraag of inzet van opensource software, waarvan de specificaties voor controle openbaar beschikbaar zijn. Dit in tegenstelling tot z.g. proprietary software die als blackbox wordt geleverd en waarbij alleen de leverancier enige idee heeft wat de software echt doet. Dit laatste was altijd al in theorie een vrij serieus bezwaar voor het toepassen van dergelijke ontransparante software in de kritische functies van de overheid. Maar de theoretische bezwaren zijn door de onthullingen van Edward Snowden over het laatste jaar zeer concreet geworden. Amerikaanse inlichtingen diensten maken gebruik van ongedocumenteerde fouten in software of dwingen Amerikaanse bedrijven zelfs actief om geheime achterdeurtjes aan hun producten toe te voegen. Onder de Patriot Act kan een Amerikaans bedrijf medewerking niet weigeren en mag ze er ook geen melding van maken. De klant van zo'n bedrijf heeft dus geen flauw idee dat deze software van haar computer een afluister apparaat maakt. En in Nederland is er geen grotere klant dan onze overheid.

Verder blijft het gewoon jammer dat we inmiddels 12 jaar nadat de Tweedekamer om een koerswijziging vroeg nog steeds jaarlijks voor miljarden aan buitenlandse software blackbox kopen terwijl er gratis en transparante alternatieven bestaan. Een klein deel van die miljarden in Nederland uitgeven om die te verbeteren zo goedkoper zijn en het geld dat we uitgeven veel meer in de lokale economie houden.

Luister hier de BNR stream of de MP3.

Europol niet langer achter cybercriminelen aan

Op woensdag 30 april gaf ik op BNR Radio commentaar op het nieuws dat Europol niet langer actief poogt cybercriminelen te arresteren. In plaats daarvan wil de politie organisatie digitale dieven 'lastig gaan vallen; bij hun werkzaamheden. Hoe men dat gaat aanpakken is volstrekt onduidelijk aangezien Europol zelf aangeeft dat het gebruik van privacy-technologiën als TOR het vrijwel onmogelijk maakt daders te identificeren.

In al het 'hang-em-high'-achtige wapengekletter van wetshandhavers is er al jaren geen aandacht voor preventie en voorlichting van burgers die door hun onwetendheid onnodig slachtoffer worden. De combinatie van ontbrekend computeronderwijs (een cursus tekstverwerken telt niet) en het actief creëren van software monopolies op desktops en laptops door de overheid zijn de meeste burgers volledig onbeschermd tegen sluwe criminelen die hun bankrekening leeghalen of met hun identiteit aan de haal gaan. Zowel de Nederlandse als de Europese overheid wordt al sinds het begin van deze eeuw verteld wat men wel zou moeten doen maar wil, kan of snapt dat niet. Burgers moeten zelf bescherming regelen door zich te verdiepen in basisvaardigheden van veilig computergebruik.

Luister hier de BNR stream of de MP3.

Tips hoe je Big Brother kunt omzeilen

<ook op Sargasso.nl>

Op 6 juli 2013 publiceerde de Britse krant The Guardian het eerste interview met Edward Snowden, tot dat moment systeembeheerder voor het Amerikaanse National Security Agency. Snowden kreeg door zijn werkzaamheden een gedetailleerd beeld van de mate waarin de NSA een wereldwijde Big Brother-staat in het inrichten was. Vrijwel alle elektronische communicatie wereldwijd werd realtime getapt, telefoons, laptops en servers werden gekraakt en softwarebedrijven werden gedwongen hun systemen met lekken op te leveren om dit mogelijk te maken.

Vermoedens van dergelijke activiteiten door onder meer Amerikaanse veiligheidsdiensten bestonden al decennia (zie dit artikel uit 1999) maar de schaal van de onthullingen die Snowden naar buiten brengt doet zelfs de meest paranoia-experts de rillingen over de rug lopen. Een korte opsomming en wat je er als burger aan kan doen.

IJslands pornofilter schiet doel voorbij

<Webwereld column>

Op IJsland woedt een heftig politiek debat over het idee een nationaal internet filter te bouwen dat kinderen moet beschermen tegen gewelddadige porno. Hoewel cijfers over de schaal van het probleem ontbreken zijn er binnen de regering van IJsland grote zorgen over de wijze waarop de porno-industrie haar producten aan de man (meestal mannen) probeert te brengen. Het idee is dat de industrie zich actief richt op het 'werven' van jongeren en kinderen in het klassieke model van de sigarettenindustrie; 'get them while they're young'.

Afgelopen week was ik op IJsland en mocht ik aanschuiven bij een aantal overleggen rond IT en internet strategie met ministers en beleidsmakers. Het hele debat vindt plaats in de aanloop naar verkiezingen die de verhoudingen in IJsland flink kunnen veranderen dus de lokale media zitten er bovenop. Het specifieke idee om een nationaal filter op het hele land te zetten (naar Chinees model) trekt wereldwijde aandacht omdat dit een unicum zou zijn in de westerse wereld. Het past ook niet bij het beeld van het anders zo liberale en progressieve IJsland (het enige land dat zijn bankiers veroordeelde voor hun aandeel in de crisis).

Toen ik vorige week aankwam werd ik op de eerste bijeenkomst meteen door Smari McCarthy van het Icelandic Modern Media Initiative gevraagd hun open protestbrief te tekenen die vandaag gepubliceerd is.

Tijdens een diner enkele dagen later met de relevante minister en adviseurs om tafel zat ontstond er een heel ander beeld. Er is gelukkig nog geen enkele beslissing genomen ondanks het beeld wat in de media was ontstaan. De minister was erg geïnteresseerd in andere mening over de wenselijkheid en technische haalbaarheid van een nationaal internetfilter. In mijn optiek werden de verschillende doelen en middelen in de discussie nogal door elkaar gehaald en dus deed ik een poging de zaken wat te structureren.

Privacy & Online freedoms - Reykjavik University

On February 26th 2013 I gave a talk at Reykjavik University in Iceland on Privacy & Online freedoms. The whole thing played out in during and Icelandic election season were a proposal to put a national filter on Iceland's internet connection to block violent pornography caused quite an uproar in Iceland and abroad. Slides of this presentation here.

In memoriam: Aaron Schwarz 1986 - 2013

Not sure what to say about the sudden death of Aaron Schwarz, idealist, freedom-fighter-extraordinaire and friend of open access to information for all of humanity. Aaron spend his life fighting for humanity's highest ideals, contributing to technologies most of us use every day (even if we don't know it). It just feels like something is very, very wrong is the so-called 'free world' is killing its best and brightest for living up to its highest ideals. We've got big problems and cannot afford to lose people like Aaron.

Cory Doctorow has written a eulogy here, Prof Lawrence Lessig had an overview of the case the US Department of Justice (ha!) saw fit to launch against Aaron. Glen Greenwald wrote about his heroic work in helping to defeat SOPA over the last years. A digital memorial to Aaron will be here for as long as there is an Internet. The files that started the case can be found here. Spread them around as wisely as possible.

But mostly just watch Aaron's speeches and interviews, as many times as needed before you understand his ideas and ideals fully.

Update 28-06-2014: A documentary on the case Aaron Swartz - The Internet's Own Boy is now available online. Also on Archive.org.

Privacy, 10 jaar later

<Webwereld column>

Op 11 juli 2001 publiceerde het Europees Parlement een rapport over het spionagenetwerk Echelon en de implicaties voor Europese burgers en bedrijven. Er werd al jarenlang gespeculeerd over het bestaan van dit netwerk van Groot Brittannië-en-haar-voormalig-koloniën maar pas in 1999 kwam er een rapport uit dat het onderwerp voorgoed uit de alu-hoedjessfeer trok. Het rapport van het EU Parlement bevat zeer concrete en zinnige voorstellen die, door gebeurtenissen 2 maanden later na publicatie, nimmer zijn uitgevoerd. Of zelfs maar verder besproken.

Onder het kopje "maatregelen tot bevordering van de zelfbescherming van burgers en ondernemingen" staat een lijst met concrete voorstellen die beveiliging van gegevens en vertrouwelijkheid van communicatie in handen geeft van burgers. Allereerst verzoekt het Parlement burgers te informeren over het bestaan van Echelon en de gevolgen voor hun privacy. Deze voorlichting moet "vergezeld gaan van praktische bijstand bij het ontwerp en de installering van algemene beschermingsvoorzieningen, die ook de veiligheid van informatietechnologie omvatten". Dus niet alleen postbus 51 spotjes maar hands-on aan de slag graag!

Privacy debating voor kleuters

Afgelopen maandag werd er in Amsterdam een privacy debat georganiseerd door het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland. Ik was die avond in Amsterdam en ben dus gaan luisteren om te zien welke vragen men elkaar dan stelt (en vooral ook welke niet).

Het format van de avond was opgezet als een lagerhuis debat met twee groepen stoelen tegenover elkaar en in het midden een ruimte voor debaters en de showmaster/aan-elkaar-prater. Showmaster is eigenlijk de beste term want het geheel had de diepgang van een Lingo aflevering (sorry Lingo!).

Elk onderdeel werd geïntroduceerd door 2 archetypes van ´bad guys´. Het eerste duo betrof een geheim agent die alles van ons wil weten ´voor uw veiligheid´ en een terrorist die, om niet verder besproken redenen, ons wilde opblazen met zijn handgranaat. De terrorist gebruikte daarvoor hypeprmoderne middelen als ´skype´ en ´watsapp´ (mogelijk wel bekend bij lezers alhier). Daarom had die geheim agent dus ook toegang nodig tot al ons internet verkeer. Om die terrorist tegen te houden.

Daarna mocht de zaal debatteren over de stelling:´de overheid moet meer bevoegdheden krijgen online om Nederland te beschermen´

De aanwezige vertegenvoordiger van de KLPD (in blauw-met-goud-glimmend uniform) legde uit dat zij veel beter misdaden konden oplossen met bepaalde online bevoegdheden. En zo was binnen 30 seconden een ruimte in de discussie die gecreëerd was met ¨!!!TERRORISME!!! dreiging¨ operationeel ingevuld met veel meer reguliere opsporing van bijvoorbeeld economische delicten. Alsof je vanwege het gevaar van neerstortende Boeing 747's driewielers in een vinexwijk gaat verbieden op grond van het feit dat ze beiden wielen hebben. Niemand in het publiek leek dit op te vallen. Het verdere debat ging er van uit dat de overheid altijd het beste met de burger voor heeft en dat het met een beetje toezicht dus best kan. Voor onze veiligheid.

The Declaration of Independence of Internet

<Webwereld column>

(Orginal from 1776 here. Orginal from 1581 that is the inspiration for the original from 1776 here)

when in the Course of human events it becomes necessary for people to dissolve the commercial, legal and moral bands which have connected them with an industry and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which their most fundamental principles entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all lives are enriched by the sharing of culture, that citizens are endowed by their democracies with certain unalienable rights, that among these are knowledge, true ownership of their property and the sharing of culture. That to secure these rights, laws are instituted among the people, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any of these laws become destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish them, and to institute new laws, laying their foundations on such principles and organizing their powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness.

Why Freedom, Eben Moglen keynote in Berlin

Eben Moglen explains the biggest and most important fight for civil liberties in the next decade. Nothing the Free Software Foundation has not been saying for over 20 years but now more important than ever. Freedom requires freedom of thought and this requires freedom of media and communications. These cannot be guaranteed if private interests, controlling or controlled by governments can interfere with the functioning of the information networks and devices. Freedom requires free technology (where free means free as-in-freedom) where the people using the technology control what is does for them and how it does it. I talked about this in 2010 and many times before and after on this blog.

Tech-politics and the importance of outreach

Cory Doctorow's column in the Guardian about tech-politics and the importance of outreach by the tech community can be found here. Cory makes the point that ensuring your rights through technical skills is great, but not much help to society if the tech is too difficult for most people to use. Outreach activities and the hard work of polishing technical tools for non-techie use are of vital importance.

However, I do think that one important aspect was missing from Cory's argument, so my additional comment on another vital aspect of current tech/internet politics is below:

As nerd-politics is a subset of 'normal' politics, it's not just the nerd-part we need to worry about. The political system itself needs to function - at least some of the time - to get anywhere. If a country has a political system that retains the rituals of a democracy but no longer actually functions as such, then no amount of good nerd-politics (or politics of any other kind) will fix anything. Especially if such a fix threatens established and well-funded business interests.

It is perhaps no coincidence that all the bad tech-policy examples that Cory cites (SOPA, ACTA, TTP, DMCA, attacks on the Piratebay, mass reading of email, etc) orginate in the US and are foisted on other countries from there. While those countries deserve their fair share of blame for allowing a foreign power to bully them into this stuff, it is pretty clear where the problem lies. With or without nerds involved.

Either we fix the completely broken US political system (and good luck with that!) or the rest of the world needs to get better at ignoring absurd US laws and treaties cobbled together by lobbyists of private for-profit organisations. Neither those corporations nor general US politics concern themselves with the interests of the inhabitants of the rest of the planet. And the rest of the planet should respond accordingly.

Nerds (aka the tech community) can provide some tools to help out with that, as the Free Software movement and Wikileaks have shown.

ACTA; war over. We win. Again

<Webwereld column>

Volgens Maxime Verhagen heeft de 'gewone' Nederlander niks van ACTA te vrezen. Dit verdrag is namelijk bedoeld om kinderporno sites uit de lucht te halen. Ga naar de link en luister het nog eens terug want hij zei het echt!

En da's mooi want hoewel ik best graag een downloadje mag draaien beperk ik mij tot films en boeken die in het wat meer geaccepteerde deel van het mediaspectrum vallen. De uitspraak is echter we een boeiende blik in het hoofd van onze Minister-van-alles. Kennelijk maakt deze zich bij distributie van fotografisch bewijs van kindermisbruik in de eerste plaats druk over mogelijk auteursrechtelijke aspecten. Is dit beroepsdeformatie of gewoon sterke taakgerichtheid? Daar zou een journalist eens in moeten duiken. For the lulz.

Maar zelfs uit de surrealistische farce die modern westers copyright is komen mooie dingen. Nee ik heb het niet over meer muziek, films of boeken. Want er is geen enkel bewijs dat er meer cultuur wordt gemaakt als we 14-jarige downloaders harder aanpakken. Wel is de laatste weken weer heel duidelijk is gebleken wat het nut is van een gemeenschappelijke vijand. Dankzij ACTA zijn meer Europeanen dan ooit actief betrokken bij een kritische discussie over modern auteursrecht en de balans met burgerlijke vrijheden. Dat is pure winst. Verder lijkt ACTA stervende nu zelfs Eurocommissaris Viviane Reding terugtrekkende bewegingen maakt (ze ziet de politieke bui al hangen) en het ene na het andere Europese land ondertekening opschort. Burgers hebben na ruim 3 jaar 'crisis' een vrij scherp bullshit filter ontwikkeld voor het soort neo-liberale onzin waar ACTA vol mee staat en men pikt het gewoon niet meer. Net als bij Software Patenten duurt het altijd even voor de protesten op gang komen maar als ze eenmaal los gaan kiezen volksvertegenwoordigers toch voor de mensen die hen weer op een zetel kunnen stemmen over een paar jaar.

Internet, Privacy, Copyright; Choose Two

<webwereld column> <op Sargasso.nl discussie met Bart Schremer van Considerati>
<overgenomen door de Piratenpartij>

klik hier om film te piraten!

Onderzoeksbureau Considerati meldde eerder deze week dat er nog steeds flink gedownload wordt in Nederland. Voor een 'breed' onderzoek ontbraken er wel wat cruciale partijen, Bits of Freedom bijvoorbeeld. In het onderzoek geen ruimte voor fundamentele vragen over de maatschappelijke of economische waarde van auteursrecht dat inmiddels meer dan een eeuw kan duren (was ooit 15 jaar). Dat wilde de opdrachtgever waarschijnlijk niet. Ook geen woord over de lobby van de copyright industrie waarbij achter gesloten deuren wetten in elkaar worden getimmerd die zelfs onze volksvertegenwoordigers in Europa niet mogen zien laat staan beïnvloeden. De hele discussie wordt gereduceerd tot een winst/verliesrekening van een bepaalde bedrijfstak. Prima natuurlijk maar dan heeft het met mij in ieder geval niets te maken. Want ik werk niet in die bedrijfstak. Net als de meeste mensen trouwens. Ook in de comments op webwereld werd snel duidelijk dat vrijwel niemand veel waarde meer hecht aan dergelijk onderzoek. Wij van Wc-eend...

Theater: Palestra Rex

<Palestra Rex - theatergroep Drang>

Palestra Rex - Drang theater

Het theaterstuk Palestra Rex is Little Brother meets V for Vendetta. Door alle recente ontwikkelingen van OV-chipkaart, de revoluties in Noord-Afrika en de onthullingen van Wikileaks is dit stuk hoogst actueel. Op 4/11/18 feb ga ik na afloop met acteurs en publiek in gesprek over onze privacy en burgerrechten.


Door: Arjan Terpstra

In Palestra Rex is iedereen slachtoffer van zijn openheid op internet. Ook oma, die niet online wil zijn. (link naar artikel op depers.nl)

‘Ik heb 627 vrienden. Maar geen vriendje’, zegt het Leuke Naïeve Meisje op het toneel. ‘Vind ik niet leuk.’ Haar duim, gestoken uit een gebalde vuist, gaat naar omlaag, in een parodie op de ‘dislike’-button op Facebook, waarmee gebruikers aangeven wat hen aanstaat en wat niet. Gelach om haar heen van de andere acteurs, die het grapje nog niet gezien hebben en ervan in de lach schieten. ‘Mooi’, zegt regisseur Monique Baas er meteen achteraan, alsof ze een film regisseert en de scène op de band staat. ‘Door naar de volgende overgang’.

Theater: Palestra Rex

<Van de site van Palestra Rex - theatergroep Drang>

Palestra Rex - Drang theaterOp vrijdag 4, 11 en 18 februari vindt er aansluitend op de voorstelling Palestra Rex van theatergroep Drang een nabespreking plaats met als thema digitale privacy. De bekende IT-architect en futuroloog Arjen Kamphuis licht een tip van de sluier op over wat ons in de (nabije) toekomst te wachten staat en geeft waardevolle informatie over digitale privacy.

Wij zijn online. We bloggen, posten, delen. We hebben de laatste upgrade. Je kunt ons spotten, taggen, porren, krabbelen. Zullen we linken? Hoeveel followers heb jij? Wij zijn de L33T. Wij zijn onmiskenbaar schaamteloos zichtbaar. Wat wil je van ons zien? Eerste tandje? Eerste schooldag? Dronken op de feestvloer? Seks tijdens een strandvakantie? Wij hebben niets te verbergen, dus verbergen wij niets.

Weet jij wie jou ziet? Weet jij wie jou volgt? Weet jij wat je doet? Informatie is macht. En je geeft het nietsvermoedend uit handen. Gedachteloos. In de schaduw van de jeugdige ego’s beraamt één vrouw een illegaal plan. Een levensgevaarlijke ontsnappingspoging uit het netwerk van informatie. Voor eeuwig het land verlaten. Het land dat in niets meer lijkt op het moederland dat zij kende uit haar jeugd. Ze krijgt hulp uit onverwachte hoek. In de sf-thriller Palestra Rex strijdt de oude vertrouwde cultuur tegen de onvermijdelijke digitale toekomst.

Close the loop

<webwereld column>

klik hier om film te piraten!

Nu The Pirate Bay verboten is maar dat verbod vooralsnog op geen enkele wijze inhoud krijgt via de Nederlandse rechter moet de copyright industrie en hun lobbbyorganisaties een lastige keuze maken; gaan we onze klanten voor de rechter slepen of niet? Voor het voortbestaan van de lobbyclubs is dit een cruciale vraag.

Aangezien de kosten van het bevechten van downloaden veel hoger zijn dan de opbrengsten moeten grote entertainment bedrijven voortdurend overtuigd worden dat al die kosten indirect, of in ieder geval op langere termijn iets opleveren. Niemand heeft zin om een niet-effectieve lobbyclub te financieren, ook al zeggen die clubs zelf dagelijks meerdere sites uit de lucht te halen.

Hoe een aap op Mars komt

Vorig jaar vroeg XS4all of ik een bijdrage wilden leveren voor hun boek (PDF) over de geschiedenis en toekomst van Internet. Ik besloot het wat breder te trekken op pag 102. Ook mijn collega Menso leverde een bijdrage (pag 36), of hier op zijn blog.

Lang geleden waren er wat apen op de savanne van Afrika. Ze hadden het moeilijk want andere dieren waren sterker en sneller dan zij en konden jagen. Weer andere dieren konden het droge gras verteren en met weinig water toe. De apen konden geen van deze dingen. Je zou denken dat ze het nooit zouden redden laat staan een belangrijke rol zouden spelen in de evolutie van de Aarde. Dat ze dat toch gelukt is komt door een unieke combinatie van twee dingen die alles anders maakte: een opponeerbare duim en grote hersens.

Een redelijke discussie

<webwereld column>

klik hier om film te piraten!De afgelopen weken werd door een aantal lekken van documenten glashelder dat het cluster van bedrijven die ik zal aanduiden als de 'copyright-industrie' geen enkel middel schuwt om haar commerciële belangen te verdedigen. De copyright-industrie zijn al die bedrijven die verdien-modellen baseren op de meest extreme neo-liberale interpretaties van auteursrecht. In deze interpretatie is het vermogen om geld te verdienen met het eindeloos opnieuw verkopen van het zelfde stukje intellectueel eigendom belangrijker dan democratische controle op het ontstaan van wetten of fundamentele burgerrechten, zoals bijvoorbeeld het principe van onschuld tot het tegendeel bewezen is. 

Hamburg Declaration, kranten kunnen het Net niet

Afgelopen maand hebben een groep Europese nieuw uitgevers de z.g. 'Hamburg Declaration' opgesteld. Hierin eisen zij dat de Europese overheid maatregelen neem om het hergebruik (zij noemen het diefstal) van 'hun' content. Ze willen geld kunnen vragen voor hun nieuws zoals ze dat gewend zijn bij de papieren versie.

Online eenzaam?

Maakt het onderhouden van online relaties ons eenzaam? Jawel! was het antwoord van Trendbox. De Pers vond het handig ons ook even te bellen om te vragen wat 'wij van gendo' daar van vonden. Zoals wel vaker bij dit soort onderzoeken heb ik moeite met de gehanteerde definities die de uitslag eigelijk al voorspellen. 'Vriendschappen' en 'sociaal' worden gedefinieerd als de oude manier van elkaar ontmoeten terwijl alle nieuwe manieren van communicatie en interactie als 'niet-sociaal' worden bestempeld. Als je dan het tijdsgebruik van mensen van vroeger en nu vergelijkt is de conclusie dat mensen minder 'sociaal doen' snel getrokken.

Radio3FM interview: van computergebruik wordt je sociaal

Naar aanleiding van het stuk in De Pers werd ik geïnterviewd door VPRO's 3FM. Maken computers mensen minder sociaal? Wel als je computergebruik zelf als a-sociaal bestempelt zoals een Nederland onderzoek deed. Een Amerikaanse studie waar 800 tieners meer dan 5000 uur werden gevolgd kwam tot tegeovergestelde conclusies. Maar die gebruikten dan ook wat slimmere definities.

3FM ik voel me helemaal hip ;-)

Oude media: Het is de schuld van het InterWeb!

Ik heb met verbijstering naar de uitzending van EénVandaag van 21 januari gekeken. Het openingsitem ging over een verstandelijke gehandicapte jongen die door buurtgenoten langdurig en geweldadig gespest en mishandeld werd. Door zijn handicap verweerde het slachtoffer zich hier niet tegen deze daden, ze kwamen aan het licht doordat de daders hun acties filmden en op Youtube zetten.

Radio Interview: Internet censuur

Het radioprogramma LLinke Soep nodigde mij uit om wat vragen te beantwoorden over Internet censuur in China en Nederland. Voor Chinese Internetters is het zoeken van politiek-gevoelige informatie een risicovolle zaak. Google, Yahoo en Cisco helpen de Chinese regering, wellicht met enige tegenzin, om de 'Great Firewall' rond het land dicht te houden. Naast Chinese censuur komt de gelotenheid van Microsoft Windows en Nederlandse stemcomputers nog aan bod.