Kernpunt » Hoe de Nederlandse polderdemocratie leidt tot het duurste pretpark ooit

2006 Vorige maand meldde staatssecretaris Van Geel (VROM) dat Nederland niet alleen moet overwegen om Borssele open te laten tot 2033, maar om ook nog eens additionele nucleaire centrales bij te bouwen. Daarmee zetten we dus niet in op het ontwikkelen van nieuwe kennis (kenniseconomie), maar op het voortborduren op reeds bekende technologie. Dat is een veilige keuze maar niet vernieuwend. Op magische wijze wordt het publiek voorgespiegeld dat er maar twee keuzen zijn: kernenergie of meer kolenverbranders met de daarbij behorende zeespiegelstijging en andere rampen. Kerncentrales zijn goed voor het milieu! Toch kan het ook anders: Denemarken heeft al windmolenparken op zee in gebruik en Engeland bouwt al aan de eerste getijdencentrales. 2016 Na jaren van interne beslissingen, brede maatschappelijke discussies met de gebruikelijke 150 vaste gezichten, scenariostudies, wetenschappelijke berekeningen en herberekeningen durft een minister eindelijk de knoop door te hakken: Nederland bouwt er een tweede, derde, vierde en vijfde kerncentrale bij. Door de opeenvolgende centrales naast Borssele te bouwen wordt het NIMBY syndroom elegant ontweken. Hiermee zijn de gemeentegrenzen van Borssele bereikt en voorziet kernenergie maar liefst in 12,8% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Op mondiale schaal zijn we echter een kleine speler: de afgelopen tien jaar heeft China er 80 bijgebouwd en de VS en India elk 35. Dat het ook anders kan bewijst IJsland: door de daar aanwezige geothermische energie te gebruiken voor waterstofproductie verandert het land in 's werelds grootste energie-exporteur. 2026 De Nederlandse kerncentrales zijn afgebouwd. In de tussenliggende jaren is het uraniumverbruik echter dusdanig gestegen dat de prijs van uraniumerts nu veel hoger ligt dan voorheen. Bovendien is er een enorm structureel tekort aan de grondstof die noodzakelijk is voor de uraniumdelving: olie (voor de graafmachines). Windmolens op zee, een gezamenlijk project van Greenpeace en Shell, produceren ondertussen elektriciteit die twee keer zo goedkoop is als de elektriciteit uit centrales die op schaars uranium draaien. De enige oplossing is om de Nederlandse kerncentrales net als die van Kalkar in Duitsland (www.kernwasser-wunderland.de) om te bouwen in Europa's duurste en meest spectaculaire pretpark. De gemeente Borssele vaart er wel bij. Pleister op de wond: de Betuwelijn is vanwege de enorm gestegen olieprijs plotseling toch wel rendabel... Andreas Ligtvoet & Arjen Kamphuis, futurologen