arjen's blog

Waar de iPad goed voor is

<webwereld column>

In 1994 maakte ik een jaarboek lay-out op een tablet, niks nieuws dusMet enige verbazing heb ik de laatste maanden weer gezien hoe de de gestaalde kaders van Steve Jobs' cult of Mac een 15 jaar oud concept de hemel in hebben gehypt. Vanaf het moment dat de technische specificaties van de iPad bekend werden was het voor mij duidelijk dat ik er geen zou gaan kopen. De iPad is een iPhone++ en dat geldt helaas ook voor het niveau van controle dat Apple wil houden over alle aspecten van het gebruikt er van. Apple bepaalt welke applicaties je mag draaien, welke mediabronnen acceptabel zijn en in welke formats die mediabronnen worden opgeslagen. De iPad is daarmee vergelijkbaar met de AOL-ervaring van het Internet van ruim 12 jaar geleden. Een ommuurde tuin waar de klant 'beschermd' wordt tegen de chaotische vrijheid van het open Internet en stevig moet betalen voor dat voorrecht.

Deutsche grundlichkeit, ook bij privacy

In een artikel in De Pers (PDF) over de verschillen in privacy beleving tussen Nederland en Duitsland word ik genoemd als voorbeeld van iemand die voor de Duitse beleving heeft gekozen. De term 'vluchteling' is niet de mijne, protest past wellicht beter. 

Hoe een aap op Mars komt

Vorig jaar vroeg XS4all of ik een bijdrage wilden leveren voor hun boek (PDF) over de geschiedenis en toekomst van Internet. Ik besloot het wat breder te trekken op pag 102. Ook mijn collega Menso leverde een bijdrage (pag 36), of hier op zijn blog.

Lang geleden waren er wat apen op de savanne van Afrika. Ze hadden het moeilijk want andere dieren waren sterker en sneller dan zij en konden jagen. Weer andere dieren konden het droge gras verteren en met weinig water toe. De apen konden geen van deze dingen. Je zou denken dat ze het nooit zouden redden laat staan een belangrijke rol zouden spelen in de evolutie van de Aarde. Dat ze dat toch gelukt is komt door een unieke combinatie van twee dingen die alles anders maakte: een opponeerbare duim en grote hersens.

Een redelijke discussie

<webwereld column>

klik hier om film te piraten!De afgelopen weken werd door een aantal lekken van documenten glashelder dat het cluster van bedrijven die ik zal aanduiden als de 'copyright-industrie' geen enkel middel schuwt om haar commerciële belangen te verdedigen. De copyright-industrie zijn al die bedrijven die verdien-modellen baseren op de meest extreme neo-liberale interpretaties van auteursrecht. In deze interpretatie is het vermogen om geld te verdienen met het eindeloos opnieuw verkopen van het zelfde stukje intellectueel eigendom belangrijker dan democratische controle op het ontstaan van wetten of fundamentele burgerrechten, zoals bijvoorbeeld het principe van onschuld tot het tegendeel bewezen is. 

Votingcomputer-twitter-CTO-discussion

U heeft gestemd - of niet?Municipal election night in the Netherlands and I was twittering back and forth about votingcomputers with another CTO while zipping along on a German ICE highspeed train. Felt very modern. Below a short conversation with someone who shares my love for Pieter Bruegel paintings.

rtolido: Voting day in the Netherlands. Back to red pencil thanks to the privacy mob. Computers are scary and unsafe blabla. [link2tweet]

rtolido: In India, even in the most rural areas without electricity, voting machines are already used for 6 years. 'Innovative' NL sticks to pencil. [link2tweet]

ArjenKamphuis: @rtolido In the Netherlands the proces of voting can be understood and monitored by *any* citizen #votingcomputers #ruleoflaw [link2tweet]

Documenten... maar dan anders

(Nieuwe column voor digitaal bestuur)

Hypertext Editing System Console Brown University - 1969Wat is een document? Het begon ooit als een platgeslagen stuk klei waar met een stokje tekens in werden gekrast. 8.000 jaar later werden deze teruggevonden en na jarenlange studie van archeologen kwam men tot de conclusie dat er: 'Ik krijg nog 3 geiten van jou' stond.

Via papyrus en perkament-rollen kwamen we in Europa in de 15e eeuw bij papier en massaproductie via boekdrukpersen. Ons besef van wat een document eigenlijk is wordt nog steeds in gegeven door de vorige revolutie in informatie vastlegging en distributie. Toen Pc's gemeengoed werden als instrument om documenten te maken waren de applicaties dan ook sterk gericht op het zo snel en mooi produceren van papieren documenten. Het creatieproces was digitaal geworden maar het beoogde eindresultaat was niet fundamenteel anders dan het eerste gedrukte boek uit de 1452.

De Grote Gemeenschappelijke Vergaderzaal

magneet zweeftreinDavied van Berlo vraagt op Ambtenaar 2.0 hoe een grote online vergaderzaal voor Ambtenaren moet heten en heeft ook allerlei suggesties over de techniek die er aan ten grondslag zou kunnen liggen. Hij vraagt de Ambtenaar 2.0 community om zo'n plek een naam te geven. Hier mijn brainwave:

1. Zo'n ding hebben we al en het heeft ook al een naam: internet (ook wel Het Internet)

Opensource: Je hebt een waarom nodig

Dit opiniestuk voor Webwereld geeft de richting weer die m.i. voor het vervolg op NOiV ingezet moet worden. Ik ben van plan me hier de komende jaren actief voor in te gaan zetten.

Tux in PeruIn 2002 had Peru al een soort actieplan voor open standaarden en opensource. Dat ging veel verder dan het Nederlandse actieplan van 5 jaar later en was wellicht zijn tijd te ver vooruit. Waar het Nederlandse actieplan sterkt gericht is op praktische operationele doelen zoals interoperabiliteit, marktwerking en versterking van de lokale economie had het Peruaanse plan een duidelijke politieke missie die niet onder stoelen of banken werd gestoken.

Back to the future

<Column voor Webwereld>

Nederland 2025. Het is een drukke dag op dehaag.tv, vandaag vinden er hoorzittingen plaats over de voortgang van de oorlog in Pakistan, de HSL-ontsporing en het per abuis uitleveren van de verkeerde reaguurders en politiek-actieven aan Syrië en Kazachstan.

Vanuit ruim 25.000 IP-adressen wordt de live-stream gevolgd. 80% daarvan zijn auto-recording bots van videoarchieven, lobbyisten en bloggers die alles opnemen omdat 'er altijd een leuke quote tussen kan zitten'.

Beleid en implementatie (column voor NOiV)

Mij eerste column voor de portal van Nederland Open in Verbinding staat hier.

Actieplan HeemskerkAls inspiratie voor mijn eerste blog voor de NOiV-site kijk ik even naar mijn voorgangers. Wat kan je zeggen in 350 woorden? Gelukkig krijg ik van de bijdrage van Paul Jansen gelijk een brainwave.

Paul beschrijft treffend de stijl waarin discussies over de adoptie van open source software binnen de overheid gevoerd worden. Omdat ambtenaren geen interesse hebben in eigenschappen als open source software, dienen ze te worden ‘verleid’ met andere argumenten. Zoals betere functionaliteit. Zelfs lagere kosten zijn voor ambtenaren, volgens Paul, niet relevant. Op zich wel logisch, aangezien ambtenaren zelf niet de kosten dragen voor hun software.

Ambtenaar 2.0 van de week

Ambtenaar 2.0 logoNaar aanleiding van mijn blogpost over de meest recente ontwikkeling rond Goud en de Rijkswerkplek ben ik een discussie begonnen op de community site van Ambtenaar 2.0. Dit werd een gedetailleerde uitwisseling waar ik zelf ook weer van leerde. De redactie van A2.0 heeft mij nu tot Lid van de week gemaakt en dus mag ik nog eens uitleggen wat Gendo is en waarom we doen wat we doen.

Soms wordt er wat verbaasd gereageerd op onze betrokkenheid bij maatschappelijke zaken waar we niet direct zakelijke iets mee te maken hebben. Naast ondernemers zijn wij echter ook burgers en mensen en iedereen binnen Gendo krijgt tijd en middelen om die rol in te vullen met de kennis en kundes die we hebben.

Wie is hier eigenlijk de baas?

Ruim een maand geleden werd in Parijs op het Open World Forum het Nederlandse Actieplan bejubeld als visionair en waardig voorbeeld voor moderne overheden. Een overheid die op nationaal niveau actief streefde naar interoperabiliteit, leveranciersonafhankelijkheid en het lokaal besteden van publieke IT-middelen, daar konden IT-ers uit Frankrijk, Duitsland en de UK alleen maar van dromen.

Pimp my EPD-II, vraag voor de expertmeeting

Vorig jaar schreef ik over de wijze waarop het EPD tot stand is gekomen en waarom de fundamentele technische keuzes die gemaakt zijn om bestuurlijke redenen tot grote problemen gaan leiden. Inmiddels is het besluit tot invoering van het EPD door de kamer gejast maar eind december vorig jaar hebben 330.000 Nederlanders, waaronder 30% van alle huisartsen, al bezwaar aangetekend (kan hier). De eerste kamer wil nog eens rustig zelf kijken naar het EPD en organiseerd daarom een expertmeeting in het najaar.

Tweetup Open.Amsterdam succes!

Zojuist een geweldige Tweetup (wat is dat?) afgerond met medewerkers en geintreseerden van Open.Amsterdam. Zoals hoort bij een goede Tweetup waren er onverwacht veel mensen die elkaar veelel nog niet kenden. De praatjes waren kort en de borrel lang.

We hebben zeer veel complimenten mogen ontvangen over alles van de praatjes tot de borrel. Hier alle Tweets. Wij vonden het een zeer geslaagde avond en willen dit vaker gaan doen. Voorstellen voor leuke Tweetups bij Gendo welkom. Volg de tweets van Open.Amsterdam hier. Tweets van Gendo medewerkers staan onder hun persoonlijke pagina's. Zie ons team. Slides hier: ODF, PDF. Langere versie van presentatie met video hier.

Futureshock presentation at HAR2009

For over a million years we lived as hunter-gatherers in small family groups, for thousands of years we lived as farmers in small villages, for 200 years we lived in cities and built industry. Now we live globally in a world that is changing faster every day than ever before through new ideas and technologies.

Sickness and mortality? Scarcity of material goods? Humans as the most intelligent beings? How very 20th century!

Our history has not prepared us for these changes, Our cultures, ideologies and religions provide no answers to many of the new questions we are faced with. Trying to impose old world views or ways of doing things on a new world is a recipe for failure, whether you are a company, government or individual.

For businesses the challenge will be to provide valuable products in a world where many things that were expensive in the recent past have quickly become very cheap or essentially free. Governments will struggle to remain relevant in a world that moves much faster than they can and where geographical location is becoming less and less important for the individual citizens' identity, income and social network.

All of us will be challenged to rediscover what being human means in a world that is constantly changed by new technologies that we cannot really control. Do we try to stop these changes or can we adapt to them? What are some of the risks we face if we use all these new technologies? What are the rewards we might miss out on if we decide to not use them?

Slides are here in ODF and PDF (CC-licenced, free for non-commercial use) 

This type of presentation is part of our scenarioplanning services. Other visual examples in Dutch are this TV appearance in 2005, a short film we made for one of our finance clients in the summer of 2008 and another film we helped make about the future of culture and knowledge.

Debate between HAR and Brein

HAR2009.orgOn the second day of HAR2009 a copyright debate was held between the entertainment industry and the hacker community at HAR2009 in the Netherlands. Tim Kuijk very bravely represented the views of the entertainment industry while Walter van Holst and myself put forth a range of contrarian views and Prof.dr Wilfred Dolfsma moderated us and a full Monty Hall of hackers. Because of some slight historic animosity between hackers and the entertainment industry we made a real effort to keep everything civilised. Since no tomatoes were see flying or Godwin's law invocations were required I think we succeeded. I've stated my personal views on copyright in the 21st century on various occasions on this blog.

Hacking policy talk at HAR2009

Had fun doing talk this afternoon at HAR2009. While I was taking a nap afterward someone wrote a very nice review on the HAR wiki.

I re-iterated many of the points I made at the CCC-conference in Berlin. My main points were also written down in english in a recent interview with the Indian Center for Internet & Society.

To spice things up a bit I added a new aspect about areas of public sector IT that should be under ultimate control by public sector organisations. I'm still refining these ideas but this is the gist of it:

In modern nations many laws and policies are implemented through software and supporting computer systems. Control over these systems is therefore control over the functioning of the state and its laws. A democratic government should therefore have total control over critical information processing functions, on behalf of its citizens. Having access to the sourcecode and the right to compile it into working binaries is a crucial part of this control. Examples of area's of application are voting tabulation, national defense&security, the police- and justice system, power grids, water and sewage systems, Air-traffic, harbour and transport control systems and the national media. Opensourcing these critical government applications and supporting systems is therefore a required step for continued national sovereignty.

The CC-licenced slides are here: ODF, PDF. Thanks to Y0landa for taking the above picture and making it available.

.

Uitleggen en luisteren

(Onderstaande column is een toevoeging op de weergave door Computable van het gesprek tussen AFAS en Gendo van 28 juli j.l. op initiatief van AFAS CEO Bas van der Veldt)

Overgave van Prins Dipo Negoro_aan Generaal De KockZe noemen zich de Software-VOC, naar het 17e eeuwse bedrijf dat een tijdje veel winst maakte door in Azië moordend en rovend haar diverse monopolies uit te buiten maar uiteindelijk failliet ging door interne corruptie en ... een veranderende wereld van krachtige natie-staten waar ze niet langer relevant was.

In de computable word ik geciteerd dat NOiV het beleid beter moet uitleggen. Dat klopt maar er is ook een andere kant. ICT-Office en AFAS moeten beter luisteren, of in het geval van beleidsdocumenten, beter lezen. Uit de brief van Heemskerk aan de Tweede kamer van 17 sept 2007 over de doelen van het beleid:
1. vergroten van de interoperabiliteit tussen en met de verschillende bouwstenen en vormen van dienstverlening van de eOverheid door versnelling aan te brengen in het gebruik van open standaarden;
2. verminderen van de afhankelijkheid van leveranciers bij het gebruik van ICT door versnelde inzet van open standaarden en open source software;
3. bevorderen van een gelijk speelveld op de softwaremark en voorts bevorderen van de innovatie en de economie door het gebruik van open source software krachtig te stimuleren en bij opdrachten de voorkeur te geven aan open source software bij gelijke geschiktheid.

Klagen over keuzevrijheid

Actieplan Heemskerk3 softwareleveranciers; Unit4Agresso, Afas en Exact beklagen zich in het Financieel Dagblad (voor abonnees) over het EZ-actieplan Nederland Open in Verbinding. Volgens Chris Ouwinga, Bas van der Veldt en Rajesh Patel (de directeuren van de drie bedrijven) is het een probleem dat ‘Heemskerk kritiek op dominantie Microsoft vertaalt in frustrerend beleid voor sector’. En dat het programma bureau Nederland Open in Verbinding de bedrijven niet als partners ziet bij de taak (volgens de directeuren) van NOiV: 'het op het schild heffen van open standaarden'. NOiV ziet haar taakopvatting wat breder.

Hamburg Declaration, kranten kunnen het Net niet

Afgelopen maand hebben een groep Europese nieuw uitgevers de z.g. 'Hamburg Declaration' opgesteld. Hierin eisen zij dat de Europese overheid maatregelen neem om het hergebruik (zij noemen het diefstal) van 'hun' content. Ze willen geld kunnen vragen voor hun nieuws zoals ze dat gewend zijn bij de papieren versie.

De Overheid mag kiezen

Wobben rond opensource is hot, iedereen lijkt het te doen. Journalisten om info uit gemeentes boven tafel te krijgen, anderen om het gedrag van de  ICTU te monitoren. ICT-Office, de branche organisatie van IT bedrijven heeft nu ook een informatieaanvraag gedaan op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur aangaande de keuze voor Hippo als content managementsysteem voor het nieuwe Rijksweb (1 grote webzijde waar o.m. alle ministeries onder gaan vallen). Volgens ICT-Office is het oneerlijk van het Rijk dat er geen aanbestedings procedure is doorlopen waarbij ook proprietary leveranciers een eerlijke kan kregen. Het Rijk zou discrimineren op het wel of niet opensource zijn van de software en daarmee proprietary leveranciers buitensluiten.

Interview 'Signaal' (Nictiz)

Voor het blad van Stichting Nictiz mochten Anne Jonkman en ik onze mening geven op de stelling: "Hackers zijn de ultieme test voor het EPD". Voor meer info over mijn visie met de problemen op het EPD zoals het momenteel wordt uitgerold in Nederland zie mijn blogpost van vorig jaar: 'Pimp my EPD'.

Discussie op NOiV LinkedIn groep

Nederland Open in VerbindingOp de LinkedIN groep van het programma bureau Nederland Open in Verbinding is een leerzame discussie aan de gang over softwareselectie en inkoop bij de overheid. Hoe de dagelijkse praktijk en legacy van de afgelopen 20 jaar te combineren met de wensen van parlement en kabinet. Geen eenvoudige klus. Vanzelfsprekend berij ik woest mijn gebruikelijke stokpaarden.

Interview De Status

Met Dr. Fred Krautwurst van het blad van ondernemers netwerk 'de status' in gesprek over de scenarioplannings werkzaamheden van Gendo. Dit was een voorproefje voor de netwerkbijeenkomst van 15 mei a.s. De gebruikte plaatjes staan hier.

 

Klik op de pagina's voor de scan in hoge resolutie

Interview 'MacFan'

Voor het blad MacFan werden Aldert en ik geïnterviewd over opensource, life with a mac en de toekomst van Apple.

 

Klik op de pagina's voor de scan in hoge resolutie

Interview by Indian Centre for Internet and Society

On april 7th Aldert, Brenno and me had the pleasure if dining with Sunil Abraham. Sunil used to work for the UN Development Program and is now Policy Director of the Indian Centre for Internet and Society. We discussed the difficulties of bringing technology to rural places in India and the impact of product-oriented IT-education. After dinner Brenno interviewed Sunil for his weekly podcast (pocast in Dutch, interview in English from 05:15). Sunil also wanted to interview me about my experiences lobbying for open standards and opensource in the Netherlands and he did so by mail. The result can be read here.


Brenno interviewing Sunil on bringing IT to India

Reactie op Hans Bos van Microsoft Nederland

Hans Bos, National Technology Officer van Microsoft Nederland, schreef een reactie op mijn blogpost over het Opensource whitepaper van zijn werkgever. Hieronder mijn respons.

It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it - Upton Sinclair

Community overleg Staatssecretaris Heemskerk

Actieplan HeemskerkOp woensdag 25 februari was er een overleg tussen het programma bureau NOiV en leden van de Nederlandse opensource community. Dit overleg was mede ingegeven door een aantal mailwisselingen tussen Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) en mensen uit de community waarin zij hun zorgen uitten over de voortgang van de implementatie van het Actieplan Nederland Open in Verbinding. In het overleg werd door allen aanwezigen openlijk gesproken over de obstakels die zij zagen en wat er gezamenlijk aan gedaan kon worden. Tijdens het overleg zijn er vele concrete plannen en suggesties opgeworpen om NOiV een extra duw te geven. Voorzitter van het overleg Frans Nauta wilde dat deze ideeën in compacte vorm aan Heemskerk gepresenteerd werden zodat deze kennis kon nemen van extra mogelijkheden voor actie.

Avast me harties! Man the sixpounders!

klik hier om film te piraten!Ik wil bij deze de Amerikaanse entertainment branche-organisaties hartelijk bedanken voor alle media-aandacht en daarmee reclame die zij hebben weten te genereren voor ThePiratebay. Omdat het peer-2-peer systeem van downloaden beter werkt bij meer deelnemers ben ik altijd blij als weer meer mensen zich bewust worden van dergelijke bronnen van media. Een prima alternatief voor broadcast-TV-met-elke-6-minuten-reclame. Waarom een jaar wachten op een aflevering van House, Battlestar Galactica, Bones, Greys Anatomy of welke TV-serie dan ook als je ze 24 uur na de eerste uitzending ergens ter wereld kan downloaden en kan kijken wanneer je wil, waar je wil en op met apparaat dat jou het beste uitkomt? De tijd van PC's die aan je TV moeten hangen is echt voorbij. Met een Popcorn Hour of AppleTV+XBMC is het bekijken van gedownloade video's net zo comfortabel als een DVD.